Voorbeelden van werkterreinen

Het leven zit vol risico's. Risico's die moeilijk ingeschat kunnen worden, maar die grote financiŽle gevolgen kunnen hebben. Niemand weet immers van tevoren waneer er een brand uitbreekt of een storm opsteekt. Maar ook het gedrag van medeweggebruikers is onvoorspelbaar. Actuarissen bepalen wat de kans is dat dergelijke risico's zich voordoen. Bovendien stellen ze de financiŽle consequenties vast die deze risico's met zich meebrengen. Andere terreinen waarop actuarissen actief zijn, zijn die van pensioenen en sociale voorzieningen. Actuarissen buigen zich bijvoorbeeld over de vraag hoe een pensioenbreuk opgelost kan worden, of over de introductie van een flexibele pensioenleeftijd. Maar ook de vraag over houdbaarheid van de AOW in het licht van de toenemende vergrijzing, of over de financiŽle consequenties van een koppeling tussen lonen en uitkeringen. En voor vraagstukken als de financiŽle gevolgen van de toepassing van DNA-manipulatie door de medische wetenschap kunnen actuarissen eveneens oplossingen bieden.
[Terug]