Definitie van een actuaris


Het beroep van actuaris bestaat nog niet zo heel erg lang, en bovendien is de omgeving waarin een actuaris opereert als ook zijn eigen werkgebied nog steeds aan veel veranderingen onderhevig: niet zo heel gek dat het lastig is om een goede definitie van een actuaris te geven. het is (dus!) aardig om eens op het web te surfen en wat verschillende beelden op te halen. In de combinatie ervan schuilt ongetwijfeld een definitie die de kern raakt...
Een actuaris beweegt zich over verschillende terreinen. Maar op wťlk terrein de actuaris ook werkzaam is: systematisch in de toekomst kijken, voorspellingen doen, en deze voorspellingen vertalen in financiŽle consequenties. Een actuaris is dus in essentie een creatieve probleemoplosser die zich, op basis van het verleden, met de toekomst bezig houdt.

Wikipedia informeert de lezer als volgt: Een actuaris houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de ActuariŽle Wetenschappen. In Nederland kan men deze studie volgen aan de Universiteit van Amsterdam of via het Actuarieel Instituut. Het is de taak van de actuaris om er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen. Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen. Actuarissen treft men ook bij pensioenfondsen, banken, consultingbureaus en bij de overheid omwille van hun brede vakkennis.

De site van de universiteit van Oakland, bijvoorbeeld, omschrijft het werk van de actuaris als volgt:
"The future is uncertain. Some of the events that can happen are undesirable. "Risk" is the possibility that an undesirable event will occur. Actuaries are experts in: Evaluating the likelihood of future events (1), Designing creative ways to reduce the likelihood of undesirable events (2) and Decreasing the impact of undesirable events that do occur (3).The impact of undesirable events can be both emotional and financial. Reducing the likelihood of these events helps relieve emotional pain. But some events, such as death, cannot be totally avoided. So, reducing their financial impact is very important. Actuaries are the leading professionals in finding ways to manage risk. It takes a combination of strong analytical skills, business knowledge and understanding of human behavior to design and manage programs that control risk".

Tot slot nog ťťn definitie...: "An actuary is a person, who passes as an expert on the basis of a prolific ability to produce an infinite variety of incomprehensive figures calculated with micrometric precision form the vaguest of assumptions based on debatable evidence form inconclusive data derived by persons of questionable reliability for the sole purpose of confusing an already hopelessly befuddled group of persons who never read the statistics anyway!". [Terug]