Vivat VerzekeringenDetachering

Walter Geurts heeft voor Reaal Verzekeringen (Vivat) twee maal een interim management opdracht op detacheringsbasis gedaan:

2013-10 tm 2014-09:
Interim manager GRM IRM Risk Reporting Insurance.
Vormgeven aan deze per startdatum opdracht ontstane afdeling RRI.
Binnen RRI worden zowel rapportages m.b.t. verzekeringstechnisch risico als m.b.t. marktrisico tot stand gebracht, i.c. consolidatie, analyse, challenging en monitoring.
Afbakening taken/verantwoordelijkheden, teambuilding, herziening processen en rapportages als ook formeel leidinggeven (7 fte, vanaf 01.07.14 11 fte).

2005-08 tm 2006-03:
Interim manager Insurance Reporting (leven).
Formeel leidinggeven aan 14 actuarieel medewerkers, zowel intern als extern, incl. beoordeling, functionering en planning.
De opdracht was gericht op veranderingsmanagement, met name ook in het kader van een gelijklopende opdracht van Pwc, die tot doel
had het team te helpen te herstructureren, zowel qua personen, systemen als processen.[Terug]