PGGMLoondienst

In de periode 1 januari 1993 tot 1 november 1997 heeft Frank Poorthuis zich o.a. ook bezig gehouden met de ontwikkeling van een
schadeofferte systeem voor PGGM Verzekeringen en met de otwikkeling van een WAO-hiaat-model.

Walter Geurts is in de periode 1 oktober 1995 tot 1 november 1997 nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van een
aantal schade producten bij Altis (voorloper PGGM Verzekeringen).
Dit betrof de produktontwikkeling en prijsbepaling van de eerste schadeproducten van Altis: het Ziektewet Maatplan (1995-1996)
en het Pemba Maatplan (1997-1998).[Terug]