PGGMLoondienst

Frank is van 1 november 1997 tot zijn vertrek bij PGGM 1 juni 2000 hoofd Actuariaat Pensioenzaken bij PGGM.
Taken betroffen het formeel leiding geven aan een team van 7 actuarieel geschoolde medewerkers.
Opstellen jaarplan, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Management en coŲrdinatie jaarwerk, premiestelling en grondslagenonderzoek. Onderhoud en beheer Statistische Data Base.
Advies en rapportage aan intern actuaris en directeur pensioenzaken. Lid MT Pensioenzaken.

[Terug]