PGGMLoondienst

Frank Poorthuis is van 1 november 1997 tot zijn vertrek bij PGGM 1 juni 2000 hoofd Actuariaat Pensioenzaken bij PGGM.
Taken betroffen het formeel leiding geven aan een team van 7 actuarieel geschoolde medewerkers.
Opstellen jaarplan, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Management en coŲrdinatie jaarwerk, premiestelling en grondslagenonderzoek. Onderhoud en beheer Statistische Data Base.
Advies en rapportage aan intern actuaris en directeur pensioenzaken. Lid MT Pensioenzaken.

Walter Geurts is van 1 november 1997 tot zijn vertrek bij PGGM 15 mei 2000 hoofd Actuariaat en Intern Actuaris van PGGM Verzekeringen.
Taken betroffen het formeel leidinggeven aan een klein team van vijf actuarieel medewerkers, deels zelf geworven.
Opstellen jaarplan; voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Verantwoordelijk voor het totale actuariŽle spectrum: van productontwikkeling en prijsbeleid tot verslaglegging.
Opbouw afdeling Actuariaat PPGM Verzekeringen, met veel aandacht voor managementaspecten.
Intern actuaris en lid MT PGGM Verzekeringen.

Vanaf 1 oktober 1995 gaf Walter leiding aan twee actuarieel medewerkers schade (ziekte en arbeidsongeschiktheid).
1996-1997 lid MT Altis Schade; vanaf 01.01.97 lid MT Altis.[Terug]