ConservatrixDetachering

Zowel Walter Geurts als Frank Poorthuis hebben (achtereenvolgens!) leiding gegeven aan het actuariaat van Conservatrix: Walter van oktober 2014 tot 1 mei 2015, waarna Frank het stokje overnam, tot 1 september 2015.
Opdracht betrof het dagelijks leiding geven aan een nieuw gevormd team (5 fte), rechtstreeks rapporterend aan de directeur.
Kern van de opdracht was met name het verbeteren van processen, structuur, governance, verantwoordelijkheden, documentatie: ketenbreed.
De belangrijkste werkzaamheden van het team betreffen het opstellen van de jaarrekening en de toereikendheidstoets en het maken van kwartaal- en maandrapportages.[Terug]