ConservatrixDetachering

Frank heeft van 1 mei 2015 tot 1 september 2015 leiding gegeven aan het actuariaat van Conservatrix.
Opdracht betrof het dagelijks leiding geven aan een nieuw gevormd team (5 fte), rechtstreeks rapporterend aan de directeur.
Kern van de opdracht was met name het verbeteren van processen, structuur, governance, verantwoordelijkheden, documentatie: ketenbreed.
De belangrijkste werkzaamheden van het team betreffen het opstellen van de jaarrekening en de toereikendheidstoets en het maken van kwartaal- en maandrapportages.[Terug]