a.s.r.Detachering

Walter Geurts heeft voor verzekeraar a.s.r. verschillende detacheringsopdrachten uitgevoerd, o.a. op het gebied van interim management:

2012-04 tm 2012-07:
Interim manager Actuariaat a.s.r. leven; om de reguliere teammanager "tijdelijk vrij te spelen" voor andere activiteiten buiten het team.
Specifiek aandacht in deze periode voor resourcemanagement, beoordelingscyclus (plannings en voortgangsgesprekken), continu verbeteren (LEAN),
actuariŽle reorganisatie (centraal/decentraal). Eerste aanspreekpunt voor CFRO a.s.r. leven.

2011-03 tm 2011-09:
Interim manager Actuariaat a.s.r. leven - voorbereiding op structurele invulling van deze positie. Direct aansluitend op onderstaande opdracht,
Aansturing i.c.m. totstandbrenging diverse reorganisatieprocessen, zoals vermindering teamkwetsbaarheid, verbeteringen resourcemanagement, verbetering
beoordelingscyclus, continu verbeteren (LEAN), actuariŽle reorganisatie, met als rode draad begeleiding naar moment structurele invulling
teammanagementpositie. Eerste aanspreekpunt voor CFRO a.s.r. leven.

2010-03 tm 2011-02:
Assistent manager Actuariaat a.s.r. leven. ĎRechterhandí van de manager Actuariaat Leven (individueel, en 14 fte), om voor hem de ruimte te
creŽren om voldoende aandacht te geven aan grote projecten en hem tegelijk te helpen bij het op orde brengen van de teamorganisatie als gevolg
van een recente reorganisatie (toevoeging van actuariaat productontwikkeling). Tevens actief bijgedragen aan implementatie LEAN.[Terug]