Achmea InkomensverzekeringenDetachering

Walter Geurts is van 1 november 2001 tot 1 november 2002 eerst als actuarieel consultant en met name vervolgens als
projectleider betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw actuarieel verslagleggingssysteem.[Terug]