ABN AMRO VerzekeringenDetachering

Walter Geurts heeft voor ABN AMRO Verzekeringen (AAV) een langdurige interim management opdracht uitgevoerd:

2016-12 tm 2017-11:
Met een reorganisatie van het Actuariaat per 1 januari 2017 ontstond een vacante positie voor management van de (eerste lijns) afdeling Actuariele Reporting.
Dit team (16 fte) verzorgt diverse periodieke rapportages als ook actuarieel advies voor zowel ABN AMRO Schade als ABN AMRO Leven.
Als interim manager van dit team was Walter verantwoordelijk voor o.a. IFRS en Solvency II rapportages en Herverzekeringen.
Aansturing i.c.m. katalysator diverse verbeterprocessen; zowel zacht als hard.
Gedurende opdrachtperiode is overgang van Delta Lloyd naar Nationale Nederlanden (joint venture) plaats.
Overdracht naar structurele/interne bezetting vanaf oktober 2017.
CFRO AAV was opdrachtgever; lid MT Finance & Risk AAV en voorzitter diverse herverzekeringsgremia.[Terug]