MNConsultancy

Frank Poorthuis voert sinds 1 maart 2016 bij MN schade actuariele werkzaamheden uit. Dit betreft het opnieuw vormgeven van de WAO- en WIA-schademodellen
alsmede de validering daarvan. De belangrijkste werkzaamheden betreffen het uitvoeren van kwartaal- en jaarwerken en het verbeteren van de
datakwaliteit door afstemming met de business.[Terug]