Walter Geurts
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Opleiding
Walter Geurts (1962) studeerde Wiskunde (bijvak Econometrie, specialisatie Statistiek) aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en rondde deze studie, inclusief
een eerstegraads lesbevoegdheid Wiskunde, in 1987 af. Na afronding van de BUOAW-opleiding Actuarieel Rekenaar in 1991, studeerde hij ActuariŽle Weten-
schappen aan de Universiteit van Amsterdam tot het behalen van zijn tweede doctoraal diploma in 1997. Walter heeft in 1998 een managementopleiding
'professioneel leidingeven' met succes afgerond, en in 2013/2014 twee opeenvolgende post HBO registeropleidingen 'geschiktheid pensioenfondsen' gevolgd,
waarmee hij eind 2014 het SPEN certificaat 'geschiktheidsniveau B' heeft verkregen.
Scriptie
In het kader van de afronding van de actuariele studie schreef Walter samen met Frank Poorthuis in augustus 1997 een scriptie, getiteld 'Kwantificeermethoden
van Solidariteit in Pensioenen'. Geinteresseerden kunnen door hier te klikken een integrale weergave inzien. Een verkorte weergave van bovenstaande scriptie
is in november 1998 verschenen in het vakblad De Actuaris.
Loopbaan
In 1988 startte Walter zijn loopbaan bij AMEV als Systeem Software Specialist,waarna hij in 1990 naar de afdeling ActuariŽle Zaken van pensioenfonds PGGM
vertrok. Hier doorliep hij diverse actuariŽle functies tot hij in 1997 werd benoemd tot intern actuaris en manager Actuariaat bij PGGM Verzekeringen. In 2000
verliet Walter PGGM en werd hij senior consultant, later manager Actuariaat, bij DIN Adviesgroep. 1 januari 2002 richtte hij samen met Frank Poorthuis Act4u op.

Overzicht opdrachten en werkzaamheden Walter Geurts:
Pensioen
Bestuurslid pensioenfonds voor de Slagers (heden); bestuurslid pensioenfonds SdB; senior actuaris bij a.s.r. pensioenen; senior pensioenconsultant voor
Lannoo Meulenhoff; senior pensioenconsultant voor Varro Advocaten en senior pensioenactuaris bij NN (overdracht gedispenseerde BPF-portefeuille) en Montae.
In zijn loondienstperiode bij PGGM Pensioenfonds heeft Walter zich ook met pensioenen bezig gehouden, met name met de ontwikkeling van het dynamisch
premiestellingsmodel en periodieke werkzaamheden.
Management
Interim manager bij (leven-)actuariaten van ABN AMRO Verzekeringen, Vivat, a.s.r., Conservatrix, Delta Lloyd en Generali. In zijn loondienstperiode was Walter
manager bij DIN Arbeidsvoorwaarden, DIN Actuariaat en PGGM Verzekeringen.
Overig
Senior consultant bij Quinity, medewerker Group Audit bij Vivat; projectmanager kwaliteit bij NN; projectleider implementatie nieuw verslagleggings-
systeem bij Achmea Inkomensverzekeringen en senior actuarieel consultant bij Delta Lloyd Schade. In zijn loondienstperiode was Walter systeem software
specialist bij Amev (voorloper a.s.r.).

Tot slot: Walter is sinds 1993 lid van het Actuarieel Genootschap en is mede-initiatiefnemer van Facet Actuarissen. Tussen 2009 en 2012 maakte hij als
secretaris deel uit van het bestuur van deze vereniging van zelfstandige actuarissen AG. [Terug]