De Actuaris anders bekeken

Wist U dat?

* er wereldwijd zo'n 35.000 actuarissen zijn, waarvan 12.000 in Europa en een kleine 1.000 in Nederland?

* de naam "actuaris" voor het eerst bij de Romeinen opdook? Ze gebruikten de term "actuarius" voor een ambtenaar die verantwoordelijk was voor het optekenen van de "acta", onder meer de senaatsnotulen. Later in het Ottomaanse rijk was een actuaris een persoon met een geneeskundige opleiding

* het Nederlandse Actuarieel Genootschap eerder werd opgericht (1888) dan het IAA, het International Actuarial Association (1895)? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de voorloper van IAA, het Institute of Actuaries, reeds in 1848 het levenslicht zag...

* het beroep van Actuaris al sinds jaren tot de beste beroepen in de USA wordt gerekend? In 1988 en 1995 als nummer 1, en bij de editie van 2011 als nummer 4, na de software engineer, de wiskundige en de statisticus.

* Frank en Walter naast Actuaris AG ook wiskundige en statisticus zijn?


...en de onvermijdelijke grappen...

=> What is the difference between an introverted actuary and an extraverted actuary? An introverted actuary stares at his own feet during a conversation, while an extraverted one stares at the other's person's feet..

=> An actuary is a place where they bury dead actors.

=> A doctor, an engineer and and an actuary were arguing about which was the oldest profession. The docter stated that God created Eve form Adam's rib, which was of course a surgical procedure. The engineer argued that, earlier, God had created order from chaos, which was an engineering feat. "But", asked the actuary, "who created the chaos?"'

=> An actuary is someone who'd rather be completely wrong than approximately right.

=> When a marketing officer asked an actuary why he recommended selling more life insurance policies to 98 years old, the actuary replied "according to our tables, very few of them die each year".

=> Two people are flying in a hot air balloon and realize they are lost. They see a man on the ground, so they navigate the balloon to where they can speak to him. "Can you help us - we're lost" The man on the ground replies "You're in a hot air balloon, about two hundred feet off the ground" One of the people in balloon replies to the man on the ground, "You must be an actuary. You gave us information that is accurate but completely useless". The actuary on the ground yells to the people in the balloon "you must be in marketing". They yell back "ˇes, how did you know?" The actuary says "well, you're in the same situation you were before you talked to me, but now it's my fault [Terug]